Opvouwbare lekbakken en lekmatten voor Zoutwinning

De achterhoek is bekend om zijn zoutwinning. Er zijn veel boorputten gemaakt waar het zout naar boven wordt gehaald. Bij het onderhoud wordt gebruik gemaakt van een zware kraan. Omdat dit werk volledig in het veld wordt gedaan, is het voorkomen van calamiteiten zodat er geen schade aan het milieu ontstaat een hot item.

Plaatsing mobiele lekbak
Op de plaats van de kraan wordt eerst een mobiele lekbak geplaatst. Hierin worden de sterke kunststof rijplaten gelegd om schade aan de lekbak te voorkomen, waarna de 40 ton zware truck met opbouw de lekbak wordt ingereden. Op deze manier wordt lekkende vloeistof die de bodem kan vervuilen opgevangen in deze lekbak.

Flexibel in gebruik
De mobiele lekbak is flexibel en kan eenvoudig op iedere plaats in het veld worden opgezet. Indien de ruimte voor een standaard afmeting niet toereikend is wordt een lekbak op maat gemaakt.

De boorbuizen die in de grond worden ingebracht, moeten bij het onderhoud van de boorput noodzakelijk worden uitgetakeld. Om deze tijdelijk op te slaan wordt een mobiele lekbak geplaatst. Eventueel schadelijke vloeistof in de boorbuizen wordt dan opgevangen in de lekbak.

Mobiele lekmatten op locatie
Bij een andere boorput wordt gebruik gemaakt van een kleine kraanwagen. Om te voorkomen dat olie en vetten in de bodem terechtkomen worden onder de kraan diverse lekmatten gelegd. Dit geldt ook voor hydrauliekslangen waar olie uitloopt. Een kleine lekmat eronder en schadelijke vloeistoffen worden opgevangen.

Deze lekmatten zijn specifiek op maat gemaakt voor dit project, zodat alles precies past. De lekmatten zijn koppelbaar en daarom eenvoudig tot de juiste afmetingen uit te breiden.

Als de klus klaar is, wordt alle vloeistof uit de lekbakken gepompt en op de juiste wijze afgevoerd. Zo dragen de mobiele lekbakken bij aan een schoon milieu.