Van HORSSEN Lekbakken maakt mobiele lekbakken die u eenvoudig kunt opzetten, maar ook weer demonteren. Dit heeft grote voordelen bij calamiteiten waar het milieu in het geding is. Maar ook bij werkzaamheden waar niets van de te verwerken vloeistof in de grond
mag komen. Ons systeem is door de eenvoudige aluminium constructie fl exibel en duurzaam. De materiaalkeuze van het zeildoek wordt afgestemd op uw wensen, ook wat betreft resistentie tegen chemicaliën.